Passion Test for Business

Tämä antaa superbuustin yrityksellesi!

Perustuu Passion Test -kirjassa kuvattuun menetelmään, jonka Janet Bray Attwood ja Chris Attwood ovat kirjoittaneet.

Tätä Passion Test prosessia ovat käyttäneet kymmenet tuhannet ihmiset, jotka saavuttivat suuren selkeyden elämässään.

Passion Test prosessi antoi heille ratkaisevan sisäisen boostin tehdä tarvittavat muutokset toimintatavoissaan. Näin Heillä oli voimavaroja mennä eteenpäin ja tehdä päätöksiä, jotka linjasivat heidän elämänsä niihin asioihin, jotka merkitsevät heille eniten.

Passion Test on yksinkertainen, mutta silti voimakas prosessi, joka auttaa ketä tahansa niin yksilöä kuin yritystäkin tunnistamaan asiat, jotka merkitsevät heille eniten ja mihin he tuntevat todellista sisäistä paloa.

Tämä Passion Test for Business -ohjelma keskittyy asioihin, jotka merkitsevät eniten työssä, siis työtavoitteisiin. Ja sitten ohjelmassa poraudutaan syvemmälle selvittämään, miksi nuo asiat ovat niin tärkeitä henkilölle itselleen.

Tuloksena on se ydin, josta tärkeimmät tavoitteet nousevat. Osallistujilla on nyt perusta tehdä päätöksiä, jotka tukevat heidän menestystään ja onneaan.

Tuloksena on täysin sitoutunut, intohimoinen elämä, jossa haasteet kohdataan mahdollisuuksina ja motivaatio nousee spontaanisti sisältä päin.

Osallistujat saavat voimakkaan päätöksen teko työkalun arvioidessaan mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

Passion Test for Business -koulutus
HINTA: 795,00 €
(sis.ALV)


Asiakaskokemuksia

Kokemuksia Passion Test Workshop -koulutuksesta

"...Jos sinusta tuntuu, että olet juuttunut! Minä olen tehnyt samoja asioita vuosia enkä enää tuntenut intohimoa työhöni. Silti en ollut varma mihin suuntaan veisin yritystäni. ...Tämä prosessi antoi minulle niin paljon selkeyttä. Se muistutti minua omista ainutlaatuisista taidoistani ja kyvyistäni ja siitä, mitä tykkään tehdä ja miksi. ... Prosessi antoi minulle
uudelleen suunnan ja tarkoituksen." 

"...Selkeys ja työkalut, jotka sain tämän ohjelman avulla ovat paljon arvokkaampia kuin
monet niistä ohjelmista, joista olen maksanut tuplasti enemmän. ...Tämä on voimakas
ohjelma, joka auttaa sinua keskittymään siihen, mikä on todella tärkeää sinun elämässäsi ja päästämään irti niistä asioista, jotka ovat painolastina ja estävät sinua löytämästä sen, mikä tuo sinulle iloa."

"...Toimintasuunnitelman tekeminen ei ole helppo tehtävä, mutta tämä prosessi antaa vahvan perustan yrityksen ainutlaatuisuuden ja intohimon löytämiselle tavalla, joka on helppo ja hauska. Suosittelen suuresti jokaiselle vasta yrityksen perustaneelle tai jolla on jo yritys kokeilemaan tätä prosessia. Tulet yllättymään miten hyvältä tuntuu käydä läpi Passion Test for Business prosessi."